Sıkça Sorulan Sorular

Ana Sayfa Sıkça Sorulan Sorular
Böyle bir durumda aşağıdaki şartların varlığı halinde Türkiye’deki yetkili ve görevli mahkemede tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir.  Tanıma Yabancı Mahkeme kararının ülkede kesin hüküm kuvvetinin kabul edilmesidir. Tenfiz ise yabancı ülke mahkemesinden verilmiş bir kararın Türkiye’de icra kabiliyetinin kabul edilmesidir.Tanıma ve Tenfiz için gerekli ön şartlar:-          Yabancı bir mahkemeden verilmiş karar olacak-          Kararın hukuk davalarına ilişkin olması gerekir.-          Kararın verildiği ülke hukukuna göre kesin hüküm kuvvetinde olması gerekir.Tanıma ve Tenfiz için gerekli asli şartlar :-          Kararın verildiği yabancı ülke ile Türkiye arasında kanuni, fiili veya milletlerarası anlaşmalara dayanan bir karşılıklı işlem şartının varlığı gerekir.-          Karar yetkili mahkemeden verilmiş olacak.-          Yabancı mahkeme kararı kamu düzenine aykırı olmayacak.-          Savunma hakkına riayet edilmiş olacak.Tüm bu şartların varlığı halinde yabancı bir hukuk mahkemesinden verilmiş karar için Türkiyedeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ( Aile Mahkemesinin görevine giren davalar hariç) tanıma ve tenfiz davası açılabilir.
Adli sicil kaydının silinebilmesi mümkündür. Adli sicil kaydının silinmesinde 1 Haziran 2005 yılından önce ve sonraki adli sicil kayıtlarında farklı şartlar aranmaktadır. 1 Haziran 2005 tarihinden önceki adli sicil kayıtlarının silinmesinde süre şartı aranmaktadır.  1 Haziran 2005 tarihinden önceki adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır:Cezanın çekildiği, ortadan kalktığı, düştüğü tarihten itibaren;1)Kabahatten mahkûmiyet halinde “ 1 yıl “2) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 5 yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler “10 yıl “3) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı “5 yıl“4) Cezanın ertelendiği ve mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde “5 yıl“ (Hüküm tarihinden itibaren 5 yıllık bekleme süresinin bitiminde)5) Çocuklar hakkında; (18 yaşından küçükler) (suçun işlendiği anda)-Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 5 yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı “5 yıl“- 5 yıl veya daha az mahkûmiyet halinde “2 Yıl“ içinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet Savcısının, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine; Hükmü veren Mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesince adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir.  1 Haziran 2005 tarihinden sonraki adli sicil kayıtları;1) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,2) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veyaetkin pişmanlık,3) Ceza Zamanaşımı’nın dolması,4) Genel af halinde adli sicil ve istatistik genel müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır.Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.Şartlarının oluşması halinde adli sicil kaydının silinerek arşiv kaydına alınması için bir dilekçe ile Adli Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir.