İCRA VE İFLAS HUKUKU

Ana Sayfa İCRA VE İFLAS HUKUKU

Türkiye’nin tüm bölgelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki alacak konularında icra takipleri yürütülmekte, aktif haciz işlemleri yapılmakta, icra ve iflas hukukundan kaynaklanan itirazın kaldırılması, istihkak, meskeniyet iddiası, taşkın haciz, memur muamelesini şikayet gibi bir çok davada hukuki hizmet verilmektedir.